Unitat d'Igualtat

La creació de la Unitat d’Igualtat d’ESCI-UPF és un compromís de la Direcció i la Gerència d’ESCI-UPF, juntament amb la Universitat Pompeu Fabra, i també de tota la comunitat universitària. Per tal que ens ajudi a aconseguir una igualtat efectiva, volem posar a l’abast de tothom les informacions i els recursos de què disposem.

La Unitat d’Igualtat té com a finalitat donar suport als diferents departaments d’ESCI-UPF en matèria d’igualtat i fer un seguiment dels seus progressos, atendre les consultes i denúncies en matèria de violència masclista i LGBTI-fòbia i organitzar activitats de sensibilització sobre la igualtat efectiva de dones i homes i sobre diversitat sexual i expressió i identitat de gènere. La Unitat d’Igualtat també té com a objectius elaborar i desenvolupar els programes necessaris per impulsar les polítiques d’igualtat a ESCI-UPF i coordinar les accions específiques que en aquest àmbit puguin dur a terme els diferents serveis i les diverses unitats acadèmiques i administratives

A fi d’assolir les fites marcades per aconseguir l’objectiu de la igualtat entre homes i dones, s’ha impulsat la constitució de la Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere i d’Inclusió d’ESCI-UPF, un òrgan assessor i propositiu en matèria de polítiques d’igualtat a la universitat amb representació dels tres col·lectius de la comunitat universitària. Té les funcions següents:

  • Assessorar i ser consultada sobre l’elaboració, el desplegament i l’avaluació dels successius Plans d’Igualtat.
  • Assessorar i ser consultada sobre la promoció de la transversalitat de gènere en el conjunt de la política universitària.
  • Assessorar i ser consultada sobre les activitats de sensibilització en matèria d’igualtat entre dones i homes.
  • Elaborar propostes d’activitats en l’àmbit de les polítiques d’igualtat de gènere per tal que siguin desenvolupades per la Unitat d’Igualtat o per altres òrgans de la Universitat.
  • Informar de les activitats i les decisions institucionals sobre les polítiques d’igualtat de gènere.
  • Recollir les propostes que facin els diferents centres i unitats de la Universitat, entre d’altres

Pla d'acció d'igualtat 2019-2023Descarregar

Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria de violència masclista, homofòbia, bifòbia i transfòbia

{[{ profesor.nombre }]} {[{ profesor.apellidos }]}

{[{ asig.nombre[0].value }]}

{[{ profesor["cargo"] }]} -

Professor/a:
{[{ pAsig.nombre[0].value }]} {[{ cur.nombre_mini[0].value }]}
Titulació:
Biografia:

Més informació a l’Espai Igualtat ESCI-UPF d’Aul@-ESCI