Escriu i troba el que busques:

Research in International Studies and Economics (RISE)

Presentació

El RISE es centra en dues línies d’investigació en l’àmbit de l’economia aplicada i l’empresa internacional. En la primera s’utilitzen l’anàlisi microeconòmica i macroeconòmica i les tècniques quantitatives per estudiar la competitivitat de les economies i l’evolució dels mercats internacionals. En la segona s’analitzen les estratègies i els processos operatius d’internacionalització en termes empresarials i sectorials. El RISE ha desenvolupat més de 30 projectes en els darrers anys.

Aquest grup està format per un equip de professors, la majoria dels quals són doctors en Economia o Empresa, tots ells amb una àmplia experiència en la realització de projectes de recerca i consultoria. Són Rosa Colomé Perales (doctora en Organització d’Empreses per la UPF), Pelayo Corella (director de Formació Contínua), Jordi Puig Gabau (doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UPF), Joan Ribas Tur (doctor en Economia per la UPF), Mercè Roca Puigvert (doctora en Management per la Universtiy of Leeds), Marta Segura (doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UPF) i Ramon Xifré (doctor en Economia per la Universidad Carlos III de Madrid).

Projectes i publicacions

En curs

 • “Cambio climático: las empresas españolas y los mercados de carbono”. Document de treball de la Càtedra MANGO d’RSC. Jordi Puig i Joan Ribas

2016 

 • “Gasto público en I+D en España: análisis y propuestas”. Ramon Xifré (conjuntament amb Yulia Kasperskaya). Papeles de Economía Española, 127, 92-107. 
 • “Spain’s Services Economy: Outlook and Challanges”. Ramon Xifré. Spanish Economic and Financial Outlook (SEFO), vol. 5, núm. 1. 
 • “Competition and Regulation Institutional Reforms: Economic Analysis, International Perspective and the Case of CNMC in Spain”. Ramon Xifré (conjuntament amb Francesc Trillas). Es publicarà properament a Utilities Policy.
 • “Anàlisi del potencial del capital social dels grups de criança en el procés educatiu de 0-3 anys”. Per encàrrec de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB). Jordi Puig i Marta Segura.

2015

 • “The internationalisation of the Spanish economy: Progress, limitations and best practices”. Ramon Xifré. Spanish Economic and Financial Outlook (SEFO), vol. 4, núm. 6. 
 •  “Identification of Spanish basic scientific aspects related to the project ‘Vocational training: opportunities for everyone’". Bertelsmann Stiftung. Marta Segura (conjuntament amb J. García i Ll. Torrens). 
 • “The redistributive impact of economic policy reforms: The case of Spain in the EU context”. Ramon Xifré. Spanish Economic and Financial Outlook (SEFO), vol. 4, núm. 4.
 • “Recent reforms in Spain’s business climate: Assessment and pending issues”. Ramon Xifré. Spanish Economic and Financial Outlook (SEFO), vol. 4, núm. 2. 
 • “Indicadors de qualitat de les escoles bressol de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona”. Per encàrrec de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB). Jordi Puig i Marta Segura (conjuntament amb Joan Ras, Lluís Torrens i Patricia López).
 • “Perfiles y competencias para la internacionalización”. Per encàrrec d’ESCI-UPF i AMEC. Rosa Colomé i Mercè Roca (conjuntament amb Susana González, Eva Pahissa i Muntsa Vilalta).
 • “La RSC en la cadena de suministro: ¿riesgo u oportunidad?” Revista de Responsabilidad Social de la Empresa, 21, Mercè Roca (conjuntament amb Silvia Ayuso).

2014

 • “What Determines Principle-Based Standards Implementation? Reporting on on Global Compact Adoption in Spanish Firms”. Journal of Business Ethics. Mercè Roca (conjuntament amb Silvia Ayuso, Jorge A. Arévalo i Deepa Aravind.
 • “Evolució o revolució?” Capítol de La nova era del retail. Rosa Colomé i Pelayo Corella. Associació Catalana de l’Empresa Familiar del Retail. 
 • “Tarracolab Project: how to increase job opportunities of vocational school students by means of increasing their creative skills. Good Practise Series University Industry Innovation Network (UNNI)”. Marta Segura (conjuntament amb I. Clos, J. Ras, i P. López).
 • “Gestión responsable de la cadena de suministros: retos para las PYMES”. Document de treball núm. 20, Càtedra MANGO d’RSC. Rosa Colomé (conjuntament amb Silvia Ayuso).
 • “R&D+I in Spain: Is the growth engine damaged?” Ramon Xifré. Spanish Economic and Financial Outlook (SEFO), vol. 3, núm. 6. 
 • “Four years of economic policy reforms in Spain: An analysis of results from an EU perspective”. Ramon Xifré . Spanish Economic and Financial Outlook (SEFO), vol. 3, núm. 5. 

2013

 • Negociación intercultural. Estrategias y técnicas de negociación internacional. Pelayo Corella (conjuntament amb Domingo Cabeza i Carlos Jiménez). Ed. Marge Books.
 • “Entre el repte i el deure”. Capítol d’Experiències d’internacionalització. Rosa Colomé i Pelayo Corella. Associació Catalana de l’Empresa Familiar del Retail.
 • “Competition and Regulation Reforms in Spain in 2013: The CNMC  an International Perspective”. Ramon Xifré. IESE WP-1108-E.
 • “The Competitiveness of the Spanish Economy. A Bird’s-eye View of the Four Largest Euro Area Economies”. Ramon Xifré. IESE WP-1088-E.
 • “La internacionalización en la base de la pirámide empresarial española: análisis y propuestas”. Ramon Xifré. Fundación Alternativas Documento de Trabajo 189/2014.
 • “Solving the Heterogeneous VRP in Realistic Scenarios Including Multiple Trips.” OR Insight. Mercè Roca (conjuntament amb A. Grasas, J. Cáceres Cruz, H. R. Lourenço i A. A. Juan. 
 • “SMEs as ‘transmitters’ of CSR Requirements in the Supply Chain”. Supply Chain Mangement: An International Journal, vol. 18, núm. 5. Rosa Colomé i Mercè Roca (conjuntament amb Silvia Ayuso). 
 • “El dinamismo empresarial en España: diagnóstico de situación y propuestas”. Ramon Xifré (conjutament amb Ángel Estrada, Aleix Pons, Ana Maria Alegret and Raimon Baigés). Instituto de la Empresa Familiar.
 • “The Global Compact: an Analysis of the Motivations of Adoption in the Spanish Context”. Business Ethics: a European Review, vol. 22, núm. 1. Mercè Roca (conjuntament amb Jorge A. Arévalo, Deepa Aravind y Silvia Ayuso). 
 • “La RSC en la cadena de suministro de las 50 mayores empresas en España”. Document de treball núm. 15, Càtedra MANGO d’RSC. Mercè Roca (conjuntament amb Silvia Ayuso). 
 • “Ajuste de modelos de previsión ARIMA de ventas sell-in con la incorporación de ventas sell-out para la Empresa ARBORA-AUSONIA”. Per encàrrec d’ARBORA-AUSONIA. Rosa Colomé, Jordi Puig, Joan Ribas i Mercè Roca. 
 • “RSC en la empresa internacional: Freixenet”. Estudi de cas núm. 6 de la Càtedra MANGO d’RSC. Jordi Puig i Joan Ribas. 
 • “FENIX – Giving Packaging a New Life”. LIFE Programme, Comisión Europea. Rosa Colomé, Jordi Puig, Joan Ribas i Mercè Roca. En col·laboració amb la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic. 
 • “Lecciones de la investigación sobre el comportamiento del consumidor ante las acciones de RSC”. Document de treball núm. 13 de la Càtedra MANGO d’RSC. Mercè Roca i Rosa Colomé. 

2012

 • “Aplicación de un algoritmo randomizado a un problema real de enrutamiento de vehículos heterogéneos”. Proceeding (Libro de actas del VIII Congreso nacional sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados, MAEB 2012, ISBN: 978-84-615-6931-1), 767-773. Rosa Colomé i Mercè Roca conjuntament amb J. Cáceres Cruz, A. Grasas, H. R. Lourenço i A. A. Juan). 

2010

 • “Las empresas españolas y el Pacto Mundial”. Document de treball núm. 8 de la Càtedra MANGO d’RSC. Mercè Roca (conjuntament amb Silvia Ayuso). 
 • “Requisitos de RSC en la cadena de suministro: el caso de las PYMES catalanas”. Patrocinado por la Cátedra MANGO de RSC. Document de treball núm. 4 de la Càtedra MANGO d’RSC. Mercè Roca i Rosa Colomé (conjuntament amb Silvia Ayuso). 
 • “Salarios de subsistencia: una estimación para las provincias chinas (2000-2007)”. Document de treball núm. 7 de la Càtedra Mango d’RSC. Jordi Puig i Joan Ribas. 

2009

 • “Competitividad y evolución de la balanza por cuenta corriente”. Treball guanyador del Premi d’Investigació del Consell Econòmic i Social (CES). Xavier Cuadras, Jordi Puig i Ramon Xifré. 
 • “Impacto del medio ambiente en la cadena logística”. Patrocinat per la Càtedra MANGO d’RSC. Rosa Colomé i Mercè Roca (conjuntament amb Marco Raugei). 
 • “Estudi del cas COFME”. Patrocinat per PIMEC i pel Fons Social Europeu. Mercè Roca. 
 • “Productividad, competitividad e innovación en España: Comparación internacional por sectores”. Ramon Xifré (conjuntament amb Laia Castany). Estudios Cotec, 36.
 •  “The Effects of Endowment on the Demand for Probabilistic Information”, Mercè Roca (conjuntament amb M. Maule). Journal of Organizational Behavior and Human Decision Processes, 109, 56-66. 

2008

 • “Evolució de la qualitat comparada d’exportacions catalanes”. Patrocinat pel Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA). Xavier Cuadras, Jordi Puig i Ramon Xifré. 
 • “La variedad y la calidad de las exportaciones españolas”. Xavier Cuadras i Jordi Puig. Cuadernos Económicos de ICE, núm. 76. 
 • “Umbrales de subsistencia e ingresos salariales en Filipinas, México y Polonia. Una comparativa con España”. Patrocinat per la Càtedra MANGO d’RSC. Jordi Puig i Ramon Xifré. 
 • “Informe comparativo de aplicación de políticas de logística inversa a diferentes cadenas de distribución internacionales”. Per encàrrec del Grup de Recerca en Logística Empresarial (GREL) per al projecte GLOBALOG. Rosa Colomé i Juan Pablo Soto. 
 • “Estudio de caso de internacionalización: Grupo Esteve”. Per encàrrec d’AEEDE (Asociación Española de Escuelas de Dirección de Empresas) i de l’ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior). Mercè Roca (en col·laboració amb La Salle). 
 • “Estudi dels llocs web de compra verda”. Projecte finançat pel Club EMAS. Mercè Roca i Juan Pablo Soto (conjuntament amb Pere Fullana i Cristina Gazulla de la Càtedra UNESCO). 
 • “Implicación de los organismos mundiales en la Responsabilidad Social Corporativa”. Document de treball núm. 1 de la Càtedra MANGO d’RSC. Sira Abenoza, Silvia Ayuso i Juan Pablo Soto. 

2007

 • “Anàlisi comparativa de les exportacions catalanes a principis del segle XXI”. Patrocinat pel COPCA (Consorci de Promoció Comercial de Catalunya). Xavier Cuadras i Jordi Puig. 
 • “Progressives ampliacions de la UE: implicacions per a les pimes catalanes”. Patrocinat pel COPCA (Consorci de Promoció Comercial de Catalunya). Xavier Cuadras i Ramon Xifré. 
 • “Estudi de mercat del sector dels media”. Patrocinat per la Fundació Barcelona Media. Mercè Roca i Juan Pablo Soto. 
 • “HMR, estudi de mercat de moda infantil”. Juan Pablo Soto. 
 • “México. Ficha país”. Per encàrrec del CECO (Centro de Estudios Económicos y Comerciales) per al Centro de Experiencias de Internacionalización, organitzat conjuntament amb l’ICEX. Mercè Roca. 
 • “Estudio de Caso S.A. Grober (México)”. Per encàrrec del CECO (Centro de Estudios Económicos y Comerciales) per al Centro de Experiencias de Internacionalización, organitzat conjuntament amb l’ICEX. Mercè Roca. 
 • “Marruecos. Ficha país”. Per encàrrec del CECO (Centro de Estudios Económicos y Comerciales) per al Centro de Experiencias de Internacionalización, organitzat conjuntament amb l’ICEX. Mercè Roca.
 •  “Estudio de Caso Pulligan S.A. (Marruecos)”. Per encàrrec del CECO (Centro de Estudios Económicos y Comerciales) per al Centro de Experiencias de Internacionalización, organitzat conjuntament amb l’ICEX. Mercè Roca. 
 • “HALECO, marketing”. Juan Pablo Soto.

2006

 • “El marge extensiu de les exportacions catalanes (1988-2004)”. Informe Anual OME-COPCA. Xavier Cuadras y Jordi Puig. 
 • “China: Ficha país”. Per encàrrec del CECO (Centro de Estudios Económicos y Comerciales) per al Centro de Experiencias de Internacionalización, organitzat conjuntament amb l’ICEX. Rosa Colomé i Juan Pablo Soto.
 • “Estudio de caso: Grup Premo”. Per encàrrec del CECO (Centro de Estudios Económicos y Comerciales) per al Centro de Experiencias de Internacionalización, organitzat conjuntament amb l’ICEX. Rosa Colomé i Juan Pablo Soto. 
 • “La internacionalització de la distribució comercial catalana”. Patrocinat pel COPCA (Consorci de Promoció Comercial de Catalunya). Rosa Colomé, Juan Pablo Soto i Ramon Xifré. 

Membres

Dra. Rosa Colomé Perales

Professora titular - Directora del Career Service

Dr. Jordi Puig Gabau

Professor titular - Cap d’estudis del GNMI

Dr. Joan Ribas Tur

Professor titular

Dra. Mercè Roca i Puigvert

Professora titular - Directora de l’MScIB

També et pot interessar