Escribe y encuentra lo que buscas:

Laura Batlle-Bayer

Laura Batlle-Bayer

Investigadora de la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic

Titulació

Llicenciatura en Enginyeria Tècnica Agrícola (UPC)
Màster en Maneig de Recursos Naturals (WUR)
Gestió Mediambiental (IUSC)
Responsabilitat Social Corporativa (UOC)

Biografia

Laura Batlle-Bayer realitza la seva tesi doctoral, dirigida pel Dr. Pere Fullana i Palmer, dins el projecte CERES-ProCon. La tesi, emmarcada dins el Programa Horitzó 2020 de la Unió Europea i finançada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat, pretén avaluar la sostenibilitat de les dietes alimentàries. Anteriorment ha treballat com a consultora a Blonk Consultants, realitzant avaluacions ambientals de productes alimentaris usant la metodologia de l'anàlisi de cicle de vida. També ha treballat com a investigadora en projectes relacionats amb el canvi climàtic i canvis de l'ús de sòls a la Universitat d'Utrecht (UU). Així mateix, va obtenir una beca d'investigació per a un any al Centre Internacional ISRIC.

Assignatures que imparteix a ESCI-UPF

Coneix la resta del nostre equip.