Jaume Albertí

Càrrec

Investigador de la Càtedra UNESCO de cicle de vida i canvi climàtic

Titulació

Màster en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa (UJI)
Enginyeria Industrial Superior (UNav)
Arquitecte Tècnic (UPV)

Biografia

Ha desenvolupat la seva carrera en l’àmbit de la sostenibilitat des del 2008, compaginant l’activitat en el sector privat amb la docència en universitats. Ha col·laborat en projectes de construcció i certificacions de sostenibilitat, anàlisi energètica i disseny sostenible tant d’edificis públics com a privats. També ha estat vinculat al sector industrial, en el qual ha contribuït a la reducció del consum de recursos i de la generació de residus mitjançant l’aplicació de principis d’economia circular.