Escribe y encuentra lo que buscas:

Declaració d'ESCI-UPF sobre les condicions d'inici del curs acadèmic 2020-2021

Seguint les directrius fixades per les autoritats sanitàries i universitàries, que ESCI-UPF respecta i respectarà escrupolosament, informem a tota la nostra comunitat educativa, i en especial als i les estudiants –tant de nou accés com als qui ja eren alumnes–, de les pautes que seguirem (que també es poden consultar a la web de la universitat, a l’apartat COVID-19). 

  • S’aplicaran les mesures d’higiene d’espais i materials i es facilitarà en tot l’edifici la higiene de mans.
  • S’aplicaran les mesures de distanciament a tot arreu, dins i fora de les aules. 
  • Caldrà portar sempre mascareta.

Segueixen sent mesures enutjoses, però són extremadament eficaces i simples d’aplicar. Tots hem d’estar compromesos amb el seu compliment, que és obligatori. Des d’ESCI-UPF apel·lem a la responsabilitat individual i col·lectiva per tal de minimitzar els riscos de contagi i facilitar la tasca docent amb tota l’excel·lència i amb la màxima normalitat possibles.

Amb aquestes mesures i optimitzant els espais de l’edifici d’ESCI-UPF, la qual cosa implica una utilització intensiva de la sala d’actes, podem garantir aquest primer trimestre –mentre es mantinguin les actuals circumstàncies de salut pública i els actuals criteris d’higiene– docència presencial per als cursos de primer i segon dels dos graus i per a la majoria de les assignatures optatives de tercer i quart.

Si no canvien les circumstàncies, per al segon i tercer trimestres acadèmics la situació serà semblant però no idèntica, en la mesura que varia la composició d’assignatures obligatòries i optatives. Els canvis s’anunciaran oportunament.

L’assistència als cursos és obligatòria. Tota absència ha d’estar degudament justificada, informant-ne de manera immediata el/la tutor/a. ESCI-UPF ha elaborat un pla d’atenció específic per als membres de l’alumnat i el professorat que, per motius relacionats amb la pandèmia, es vegin obligats a romandre en situació d’aïllament temporal.

ESCI-UPF, amb l’experiència apresa de l’emergència sanitària del curs passat, preveu diversos escenaris per tal de poder reaccionar ràpidament a les eventuals restriccions de classes presencials que la situació sanitària pugui plantejar; així mateix, preveu ampliar la docència presencial si es flexibilitzen les exigències de les autoritats sanitàries i universitàries.

 

 


La Direcció i la Gerència d’ESCI-UPF
Barcelona, a 4 de setembre de 2020