Escribe y encuentra lo que buscas:

Comunicat de la direcció d’ESCI-UPF

Previsions fins al final del primer trimestre pel que fa a la presencialitat de la docència

Seguint les indicacions del PROCICAT, l'acord del CIC, i l'anunci de la UPF, ESCI-UPF mantindrà la virtualització de tota la docència que sigui possible fins al final del trimestre.  Es podran continuar duent a terme les activitats que es realitzen a l’edifici. Excepcionalment, a partir del 30 de novembre, la direcció podrà autoritzar també alguna altra activitat docent de tipus pràctic, tutories o seminaris de petit format, sempre que el professor responsable de l'assignatura també hagi previst explícitament l’atenció en línia per als estudiants que no puguin traslladar-se a l’edifici.

El període, el format i les condicions d'avaluació de les assignatures del primer trimestre acadèmic es mantenen tal com estava previst.  

ESCI-UPF afirma una vegada més que el seu edifici és un espai segur, que s'hi han pres totes les mesures de seguretat necessàries (higiene, desinfecció, ventilació, senyalització, disponibilitat de gels hidroalcohòlics i mascaretes) i que la restricció de la presencialitat s'ha adoptat exclusivament per contribuir a disminuir la mobilitat de la població.

Pel que fa a les previsions per al segon trimestre, n'informarem quan s'acabi l'actual trimestre, el 23 de desembre.