Escribe y encuentra lo que buscas:

Master of Science in International Business : Dades e indicadors

Dades e indicadors

Accés i matrícula als estudis

Estudiants de nou accés nombre i evolució
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
50 50 50 30 30
ESTUDIANTS MATRICULATS nombre i evolució
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
32 36 33 32 35
% matriculats de nou ingrés respecte al total  
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
100 90 100 97 100
DISTRIBUCIÓ DELS ESTUDIANTS PER FORMACIÓ ACADÈMICA PRÈVIA
  2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
ADE / Empresa 10 18 19 18 18
Economia 4 10 4 6 7
Enginyeria, Ciències de la Salut i Medi ambient 6 1 4 - 3
Gestió i Administració Pública 2 - - 1 2
Ciències Jurídiques i Socials 8 3 6 5 2
Arts i Humanitats 2 8 - 3 3
TOTAL ESTUDIANTS MATRICULATS  
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
32 40 33 33 35
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant  
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
60 56 60 58.4 60

Professorat

HIDA segons grau de titulació del professor doctor  
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
378 405 405 390 390
HIDA segons grau de titulació del professor no doctor  
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
222 195 195 210 210
HIDA per tipologia del professor
  2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
Propios 348 270 240 240 240
Asociados 252 330 360 360 360

Rendiment dels estudiants

Taxa de rendiment  % de crèdits aprovats sobre crèdits matriculats
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
- 97,1 90,6 97,7 99,7
Taxa de graduació en t. o t+1 Taxa de graduació en t+1
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
- 97,2 93,9 96,9 100,0
Taxa d'eficiència en t.  
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
- 96,9 100,0 96,6 100,0
Durada mitjana dels estudis  
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
- 1.08 1.0 1.3 1.0
Taxa d'abandonament  
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
- 2,8 6,1 3,1 0

Satisfacció

% RESPOSTA % respostes (Mitjana de resultats de l’enquesta de satisfacció del curs)
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
74.8 87.1 84.6 87.8 80.4
Valoració global del curs % bé + excel·lent (Mitjana de resultats de l’enquesta de satisfacció del curs)
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
88.3 78.5 91.2 84.2 66.2
Professorat % bé + excel·lent (Mitjana de resultats de l’enquesta de satisfacció del curs) 
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
94.1 81.6 92.0 84.9 72.7
Taxa d'intenció de repetir els estudis (EIL) Enquesta final
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
- 100.0 77.0 73.7 72.0

Inserció laboral

Taxa d'ocupació (EIL)  
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
- - 84.6 100.0 90.9
Taxa d'adequació del treball als estudis (EIL)  
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
- - 100 90.9 100