Dades i indicadors

Accés i matrícula als estudis

Estudiants de nou accés

Nombre i evolució

2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
40 40 40 50 50

Estudiants matriculats

Nombre i evolució

2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
23 25 26 32 36

% matriculats de nou ingrés respecte al total

2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
65,7 92,6 96,3 100,0 90,0

Distribució dels estudiants per formació acadèmica prèvia

  2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
ADE / Empresa 12 11 8 10 18
Economia 5 4 8 4 10
Enginyeria, Ciències de la Salut i Medi ambient 5 6 2 6 1
Gestió i Administració Pública 2 - - 2 -
Ciències Jurídiques i Socials 10 5 7 8 3
Arts i Humanitats 1 1 2 2 8

Total estudiants matriculats

2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
35 28 28 32 40

Mitjana de crèdits matriculats per estudiant

2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
- 60 58,2 60 56

Professorat

HIDA segons grau de titulació del professor doctor

2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
438 408 408 408 405

HIDA segons grau de titulació del professor no doctor

2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
162 192 192 192 195

HIDA per tipologia del professor

  2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
Propios 408 378 378 378 270
Asociados 192 222 222 222 330

Rendiment dels estudiants

Taxa de rendiment

% de crèdits aprovats sobre crèdits matriculats

2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16
89,1 95,2 99,2 97,1 90,6

Taxa de graduació en t. o t+1

Taxa de graduació en t+1

2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16
- 82,1 96,9 97,2 93,9

Taxa d'eficiència en t

2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16
99,0 92,0 100,0 96,9 100,0

Durada mitjana dels estudis

2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16
1,07 1,04 1 1,08 1

Taxa d'abandonament

2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16
- 14,8 3,0 2,8 6,1

Satisfacció

% Resposta

% respostes (Mitjana de resultats de l’enquesta de satisfacció del curs)

2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16
74,3 87,6 74,8 87,1 84,6

Valoració global del curs

% bé + excel·lent (Mitjana de resultats de l’enquesta de satisfacció del curs)

2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16
74,8 80,9 88,3 78,5 91,2

Professorat

% bé + excel·lent (Mitjana de resultats de l’enquesta de satisfacció del curs)

2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16
82,7 89,7 94,1 81,6 92,0

Taxa d'intenció de repetir els estudis (EIL)

(Enquesta final)

2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16
78,6 95,7 94,4 100,0 77,3

Inserció laboral

Taxa d'ocupació (EIL)

2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16
- 80,0 83,3 - 84,6

Taxa d'adequació del treball als estudis (EIL)

2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16
- 100,0 100,0 - 100,0