Pràctiques del
Master en International Management

El Màster en Gestió Internacional (MIM) no inclou pràctiques obligatòries. No obstant això, els alumnes interessats a obtenir un lloc de pràctiques durant la realització del màster rebran assistència en la seva cerca i també assessorament professional (per exemple, per elaborar el CV i el perfil de LinkedIn).

Tot i que la legislació espanyola no permet iniciar les pràctiques abans de començar el màster, sí que es poden activar la cerca i la tasca d’assessorament així que el/la participant hagi fet efectiu el pagament de les taxes acadèmiques.

Orientació Professional