Escribe y encuentra lo que buscas:

Màster en Retail Internacional : Programa

Programa

Els continguts del Màster en Retail Internacional s’estructuren en blocs seguint els processos de gestió pels quals passa una empresa de retail: des de la reflexió estratègica, passant pel procés d’expansió, la planificació, el disseny i la gestió integral del punt de venda, i fins a l’anàlisi de la gestió que s'ha dut a terme.

El programa del màster posa un èmfasi especial en l’orientació internacional de la gestió retail i alhora es treballen casos de diversos sectors: moda, alimentació, complements, equipament de la llar, etc.

Fitxa del Màster en Retail Internacional (versió en castellà)