Programa
Màster en Retail Management Internacional

Els continguts del Màster en Retail Management Internacional s’estructuren en blocs seguint els processos de gestió pels quals passa una empresa de retail: des de la reflexió estratègica, passant pel procés d’expansió, la planificació, el disseny i la gestió integral del punt de venda, i fins a l’anàlisi de la gestió que s'ha dut a terme.

El programa del màster posa un èmfasi especial en l’orientació internacional de la gestió retail i alhora es treballen casos de diversos sectors: moda, alimentació, complements, equipament de la llar, etc.

Estratègia corporativa

Analitzar els elements clau, detectar oportunitats i dominar les eines necessàries per interpretar els negocis, la seva escalabilitat i viabilitat, i dissenyar la millor estratègia per a una empresa independentment de les seves dimensions (startup, pime o multinacional).

Assignatures

 • Introducció al retail
 • Entorn legal del retail
 • Màrqueting estratègic
 • Branding
 • Emprenedoria i startups
 • Innovació i design thinking
 • Digital Tech en el retail
Pèrdues i guanys del punt de venda

Llegir i interpretar un compte d’explotació, conèixer les palanques de creixement i els punts de millora, reconèixer els aspectes clau i les particularitats de cada subsector.

Assignatures

 • Comptabilitat financera
 • Comptabilitat del punt de venda
 • Finances
 • Valoració d’empreses
Sectors

Identificar tots els sectors que operen en el retail i estudiar les característiques pròpies de cadascun, a més de descobrir les canvis accelerats que s’estan produint i les oportunitats que això suposa

Assignatures

 • Gran consum
 • Equipament de la persona
 • Equipament de la llar
 • Restauració
 • Luxe
 • Oci
 • Serveis
Millora de la rendibilitat per punt de venda

Estudiar el disseny i la gestió del punt de venda per mesurar i interpretar les dades, planificar les actuacions i executar-les amb la finalitat de maximitzar les vendes. Conèixer les darreres tendències en visual merchandising i aparadorisme. Treballar l’assignació i la gestió eficaç dels recursos humans en les diferents tipologies de punt de venda.

Assignatures

 • Conceptualització del punt de venda
 • KPI del punt de venda
 • Disseny del punt de venda
 • Visual Merchandising
 • Aparadorisme
 • Direcció de persones en el punt de venda
 • Tecnologia aplicada al punt de venda
Supply Chain

Estudiar la cadena de subministraments com un tot: compres, gestió del producte, logística, distribució, etc.

Assignatures

 • Logística
 • Negociació
 • Compres
 • Pricing
 • Category ManagementGestió i distribució del producte
 • Última milla
Canals de distribució

Conèixer el funcionament dels diferents canals de distribució i les particularitats de la seva gestió.

Assignatures

 • Department Stores
 • Shopping Malls
 • Franquícies
 • Wholesale
 • Internet
 • Marketplaces & e-tailers
 • e-Commerce
 • Agregadors
 • Travel Retail
 • Outlets
Desenvolupament de negoci

Aprendre a elaborar estratègies de creixement amb les millors solucions per a cada mercat en funció de les circumstàncies, els recursos i les capacitats de cada empresa.

Assignatures

 • Localització
 • Expansió internacional
 • Transformació del negoci
 • e-Com Development
Estratègia competitiva

Elaborar un pla d’acció per aconseguir una elevada conversió amb les eines i estratègies de comunicació i la relació amb el client.

Assignatures

 • Introducció al màrqueting en l’era digital
 • Customer Experience
 • Atenció al client - Omnicanalitat
 • Comunicació i social networks
 • Inbound Marketing
 • Tendències del mercat
 • Generació Z i millennials
 • ITM
 • Gestió de CRM
 • Màrqueting predictiu
Tecnologia

Posar la tecnologia al servei del retail. Descobrir els recursos tecnològics més utilitzats en el sector per conèixer les seus avantatges i les seves potencialitats i incloure les tendències i possibilitats disruptives d’aquestes eines.

Assignatures

 • IA
 • IoT
 • Data Analytics
 • Blockchain
 • Mobile & Apps
 • ERP
 • Cloud Computing
 • Plataformes tecnològiques (AWS)
Direcció de persones

Gestionar el talent i treballar la pròpia marca personal per augmentar l’ocupabilitat.

Assignatures

 • Recursos humans en empreses de retail
 • Identitat digital personal
 • Leadership
 • Professionals del futur
 • Captació de talent
 • Personal Branding: ocupabilitat i gestió del canvi
Nou capitalisme

Dominar els nous drivers que marcaran el futur del retail: benestar social i laboral, protecció del medi ambient i models econòmics sostenibles.

Assignatures

 • RSC: Sourcing
 • Ètica empresarial
 • Economia circular