Pràctiques 
Máster en Retail Management Internacional

El Màster en Retail Management Internacional (MRMI) no inclou pràctiques obligatòries. Tanmateix, els alumnes interessats a obtenir un lloc de pràctiques durant la realització del màster rebran assistència per ajudar-los en la seva cerca i també assessorament professional (per exemple, per elaborar el CV i el perfil de LinkedIn).

Tot i que la legislació espanyola no permet iniciar les pràctiques abans de començar el màster, sí que es poden activar la cerca i les tasques d’assessorament així que el/la participant hagi fet efectiu el pagament de les taxes acadèmiques.

Orientació professional