Treball de Fi de Grau

El Treball de Fi de Grau (TFG) és una assignatura de 8 crèdits ECTS situada en el tercer trimestre del quart curs. L’estudiant ha de fer, individualment, un projecte, una memòria o un estudi original, sota la supervisió d’un o més directors, que integri i desenvolupi els continguts formatius rebuts, així com les capacitats, les competències i les habilitats adquirides durant el període de formació del grau.

El TFG ha d’estar orientat a posar en pràctica les competències generals associades a la titulació i ha de capacitar per a la cerca, gestió, organització i interpretació de dades rellevants. Es tracta que l’estudiant pugui produir resultats que incloguin una reflexió sobre temes d’interès i que facilitin el desenvolupament d’un pensament i d’uns judicis de valor crítics, lògics i creatius.

Guanyadors del TFG

A continuació trobaràs els TFG guanyadors dels darrers anys, tant en la categoria d’Emprenedoria com en la de Treballs acadèmics.

{[{ trabajogrado.titulo }]}

{[{ trabajogrado.year }]}

{[{ trabajogrado.autor }]}

Dades de contacte:

Autor/a:
{[{ trabajogrado.autor }]}

Tipologia:
{[{ trabajogrado.tipologia }]}

Director/a del treball:
{[{ trabajogrado.director }]}

Descripció:
Veure resum
Pots consultar els millors TFG al repositori de la UPF