Escriu i troba el que busques:

Grau en Ciències Urbanes : BDUSc: preu i finançament

BDUSc: preu i finançament

A continuació et facilitem com a orientació les dades del cost de la matrícula per al primer curs del Grau en Bioinformàtica. Et serviran de referència per calcular la teva matrícula, segons els crèdits de què et matriculis.

D’altra banda, has de tenir en compte que, si et matricules per segona vegada d’un mateix crèdit, l’import d’aquest crèdit serà de 146 €. La tercera vegada que et matriculis del mateix crèdit l’import serà de 160 € i, a partir de la quarta vegada, passarà a 172 €.

Quant als crèdits convalidables o reconeguts (tret del reconeixement per mobilitat, dins o no d’un programa d’intercanvi) tindran un cost del 25 % del preu abans esmentat.

Sol·licita informació
Preus i formes de pagament
Preu crèdit ESCI-UPF* Preu públic / crèdit** Crèdits del primer any Import matrícula***
132 € 39,53 € 60 7.920 €

* Inclou el preu de gestió de matrícula i d’expedient, serveis específics docents i l’assegurança escolar.
** Preu del curs 2015 - 2016.
*** Aquest import pot ser inferior si ets beneficiari de bonificacions sobre el preu públic de la matrícula.

Opcions de pagament

 • 100 % de l’import de la matrícula (60 crèdits ECTS): 7.920 € en el període de matriculació.
 • 50 % de l’import de la matrícula (30 crèdits ECTS): 3.960 € en el període de matriculació; el 50 % restant, de l’1 al 10 de febrer de l’any següent.
 • Fraccionament de la matrícula: 2.217,60 € en el període de matriculació i 9 pagaments mensuals de 655,82 € (aquesta modalitat de pagament inclou 200 € en concepte d’interessos).

Finançament

Financiación

CrediEstudis Curs a Curs "la Caixa"

Descarrega’t les bases

Beques ESCI-UPF

ESCI-UPF concedeix diverses beques sobre la base del rendiment acadèmic dels nostres DOERS i també segons les condicions econòmiques familiars dels sol·licitants. Per fer-ho s’ha creat una Comissió de Beques que valora aquests criteris i estableix la dotació i l’assignació.

Els tipus de beques i les condicions per concedir-les s’especifiquen a continuació:

Documentació que cal presentar per sol·licitar beques:

 • Fotocòpia del DNI o passaport de la persona que sol·licita la beca i de tots els membres computables de la família majors de 18 anys.
 • Fotocòpia de l’última declaració de l’Impost sobre la renda de les persones físiques (tots els fulls i la caràtula) corresponent a la unitat familiar, o a la persona sol·licitant si fos el cas.
 • Si no s’ha presentat la declaració de la renda, cal justificar-ho mitjançant un certificat d’Hisenda.
 • Qualificacions finals de Batxillerat en les quals consti la nota mitjana final (original o fotocòpia compulsada), únicament per a la primera convocatòria de beques.
 • Certificat d’empadronament dels fills que visquin al domicili dels pares.

 

*L'anul·lació de la matrícula implica la pèrdua del dret a gaudir de la beca.

Documentació per a la sol·licitud de beques

 • Hi ha un mínim de 9 i un màxim de 15 beques per cada curs.
 • Dotació del 30 % ampliable al 50 % en segona convocatòria el mes d’octubre.
 • Dues convocatòries. Data màxima de presentació de la sol·licitud en primera convocatòria: 31 de maig (abans de la Selectivitat). Data màxima de presentació en segona convocatòria: 31 d’octubre.
 • Requisits acadèmics: 7,0 punts de nota mitjana de Batxillerat o 7,50 punts de nota mitjana de CFGS en primera convocatòria. En segona convocatòria: com a mínim 0,50 punts més que la nota de tall de la primera assignació de l’any en curs.
 • Requisits econòmics: per a la primera convocatòria cal tenir una base liquidable per capita de la unitat familiar en la darrera declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de màxim 18.000 €.  La segona convocatòria no té límit de renda.
 • Criteris de concessió: sobre una puntuació de 10, dels quals 5 punts corresponen a l’expedient acadèmic i els altres 5 a la renda familiar.

Ajudes

Beques de caràcter general i mobilitat (Ministerio de Educación): per a més informació, entreu al web d’AGAUR o al web del ministeri.
El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza a mitjan octubre (cal confirmar aquesta informació aquí).

 • Requisits econòmics: consultar els límits de renda i patrimoni establerts a la convocatòria.
 • Requisits acadèmics: has d'estar matriculat d'un mínim de crèdits per als estudis que fas, al curs que comença, i haver-ho estat al curs anterior.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència d'usuari. Si accepta la instal·lació de cookies o continua navegant, considerem que accepta el seu ús..

Llegir més