Escribe y encuentra lo que buscas:

Grau en Bioinformàtica : Dades i indicadors

Dades i indicadors

Dades bàsiques

CURS D’INICI DELS ESTUDIS ANY D’ESTUDIS DEL PLA VIGENT DURADA DEL PLA D’ESTUDIS (EN ANYS) OFERTA DE PLACES DE NOU INGRÉS AL PRIMER CURS
2016-17 3 3 40

Accés i matrícula

SOL·LICITUDS EN PRIMERA PREFERÈNCIA Alumnes que sol·liciten en primera opció l’accés a un estudi de la UPF en relació amb les places ofertes per a aquest estudi en primer curs.
2018-19 2017-18 2016-17
0,63 0,7 1,1
NOTA DE TALL Nota de tall
2018-19 2017-18 2016-17
5,0 5,0 7,9
NOTA MITJANA Nota mitjana de la nota d’admissió dels estudiants de nou accés al primer curs.
2018-19 2017-18 2016-17
8,88 9,25 9,86
NOTA D’ACCÉS =9 Percentatge d’estudiants que han obtingut en la seva nota d’admissió a la universitat un resultat igual o superior a 9.
2018-19 2017-18 2016-17
47,5 59,4 67,6
ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS Nombre d’estudiants de nou accés a primer curs.
2018-19 2017-18 2016-17
40 32 36
DISTRIBUCIÓ D’ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS PER NOTA D’ADMISSIÓ
  2018-19 2017-18 2016-17
Més de 12,000 - 12,5 5,9
Entre 11,000 y 11,999 10,8 6,25 17,6
Entre 10,000 y 10,999 18,9 6,25 29,4
Entre 9,000 y 9,999 21,6 34,4 14,7
Menys de 8,999 48,7 40,6 32,4
ESTUDIANTS MATRICULATS Total Total d’estudiants matriculats.
2017-18 2016-17
60 36
ESTUDIANTS EN PRIMERA OPCIÓ Percentatge d'estudiants matriculats via PAU que van triar aquests estudis en primera opció.
2017-18 2018-19 2017-18 2016-17
82,5 96,9 94,1
DISTRIBUCIÓ D’ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS PER VIES
  2018-19 2017-18 2016-17
PAU o assimilats 87,5 81,3 86,1
Titulats universitaris 2,5 - 5,6
Cicles formatius 2,5 - 2,7
PAU amb estudis universitaris iniciats 2,5 15,6 5,6
CFGS amb estudis iniciats 5,0 3,1 -
Majors de 25 anys - - -
Majors de 45 anys - - -
Accés directe (més de 30 ECTS) - - -
DISTRIBUCIÓ D’ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS PER SEXE
  2018-19 2017-18 2016-17
Home 63,0 37,5 52,8
Dona 38,0 62,5 47,2
DISTRIBUCIÓ D’ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS PER EDAT
  2018-19 2017-18 2016-17
Fins a 18 anys 65,0 59,4 66,7
19 anys 15,0 21,9 22,2
20 anys 5,0 3,1 5,6
Entre 21 i 25 anys 10,0 12,5 5,6
Entre 25 i 45 anys 2,0 3,1 -
Més de 45 anys - - -
DISTRIBUCIÓ D’ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS PER PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA
  2018-19 2017-18 2016-17
Barcelona 77,5 78,1 72,2
Girona 2,5 6,3 2,8
Lleida - - 5,6
Tarragona 7,5 3,1 8,3
Resta d'Espanya 2,5 9,4 11,1
Resta del mon 10,0 3,1 -

Satisfacció dels estudiants amb la docència rebuda

GRAU DE SATISFACCIÓ AMB L’ASSIGNATURA Puntuació mitjana obtinguda per a la pregunta “Estic globalment satisfet/a amb l’assignatura”, en una escala de 0 a 10.
2017-18 2016-17
7,5 7,42
GRAU DE SATISFACCIÓ AMB EL/LA PROFESSOR/A Puntuació mitjana obtinguda per a la pregunta "Estic globalment satisfet/a amb el/la professor/a", en una escala de 0 a 10.
2017-18 2016-17
7,6 7,6

Resultats acadèmics

TAXA DE RENDIMENT Percentatge de crèdits aprovats / crèdits matriculats
2017-18 2016-17
75,9 77,6
TAXA DE RENDIMENT PER NOTES D’ADMISSIÓ, TOTAL ESTUDIANTS BDBI
  2017-18 2016-17
Entre 13,000 i 13,999 100,0 100,0
Entre 12,000 i 12,999 91,67 100,0
Entre 11,000 i 11,999 94,72 96,49
Entre 10,000 i 10,999 84,31 92,67
Entre 9,000 i 9,999 68,03 84,0
Entre 8,000 i 8,999 53,49 51,43
Entre 7,000 i 7,999 56,2 50,83
Entre 6,000 i 6,999 83,33 100,0
Entre 5,000 y 5,999 66,67 10,0
Accés directe - -
TAXA DE RENDIMENT PER NOTES D’ADMISSIÓ, ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS
  2017-18 2016-17
Entre 13,000 i 13,999 100,0 100,0
Entre 12,000 i 12,999 88,89 100,0
Entre 11,000 i 11,999 89,39 96,49
Entre 10,000 i 10,999 91,46 92,67
Entre 9,000 i 9,999 61,3 84,0
Entre 8,000 i 8,999 32,82 51,43
Entre 7,000 i 7,999 54,7 50,83
Entre 6,000 i 6,999 75,0 100,0
Entre 5,000 i 5,999 66,67 10,0
Accés directe - -
TAXA DE RENDIMENT PER NOTES D’ACCÉS, ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS
  2017-18 2016-17
Entre 9,000 i 9,999 55,0 100,0
Entre 8,000 i 8,999 77,99 96,55
Entre 7,000 i 7,999 85,83 84,52
Entre 6,000 i 6,999 47,68 62,67
Entre 5,000 i 5,999 69,17 10,0
Accés directe - -
TAXA DE RENDIMENT EN EL PRIMER CURS Percentatge de crèdits aprovats / crèdits matriculats en el primer curs
2017-18 2016-17
65,94 77,59
TAXA D’ABANDÓ EN EL PRIMER CURS Percentatge d’estudiants de primer curs que abandona els estudis.
2017-18 2016-17
28,57 19,44
TAXA D’ABANDÓ EN EL PRIMER CURS PER RÈGIM DE PERMANÈNCIA Percentatge d’estudiants de primer curs que abandona els estudis (règim de permanència).
2017-18 2016-17
28,57 16,67
TAXA D’ABANDÓ Percentatge d’estudiants que abandonen els estudis respecte a la cohort inicial.
Cohorte 2017-18 Cohorte 2016-17
27,78 19,44

Estudiants amb beca

ESTUDIANTS AMB BECA ESCI-UPF Estudiants amb beca / total d’estudiants matriculats.
2017-18 2016-17
57,0 52,78
ESTUDIANTS AMB BECA GENERAL I DE MOBILITAT I/O BECA D’EQUITAT Estudiants amb beca / total d’estudiants matriculats.
2017-18 2016-17
33,33 5,56