Dades i indicadors
Grau en Bioinformàtica

Curs d’inici dels estudis Any d’estudis del pla vigent Durada del pla d’estudis (en anys) Oferta de places de nou ingrés al primer curs
2016-17 3 3 40

Accés i matrícula

Sol·licituds en primera preferència

Alumnes que sol·liciten en primera opció l’accés a un estudi de la UPF en relació amb les places ofertes per a aquest estudi en primer curs.

2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
0,71 0,75 0,63 0,7 1,1

Nota de tall

2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
9,1 5,91 5,0 5,0 7,9

Nota mitjana

Nota mitjana de la nota d’admissió dels estudiants de nou accés al primer curs.

2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
10,15 9,43 8,88 9,25 9,86

Nota d’accés =9

Percentatge d’estudiants que han obtingut en la seva nota d’admissió a la universitat un resultat igual o superior a 9.

2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
83,33 74,29 47,50 59,40 67,60

Estudiants de nou accés

Nombre d’estudiants de nou accés a primer curs.

2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
42 40 40 32 36

Distribució d’estudiants de nou accés per nota d’admissió

  2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
Més de 12,000 4 2,78 - 12,5 5,9
Entre 11,000 y 11,999 8 13,89 10,8 6,25 17,6
Entre 10,000 y 10,999 12 27,78 18,9 6,25 29,4
Entre 9,000 y 9,999 11 27,78 21,6 34,4 14,7
Menys de 8,999 7 27,78 48,7 40,6 32,4

Estudiants matriculats

Total d’estudiants matriculats.

2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
109 96 86 57 36

Estudiants en primera opció

Percentatge d'estudiants matriculats via PAU que van triar aquests estudis en primera opció.

2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
85,71 90 82,5 96,2 94,1

Distribució d’estudiants de nou accés per vies

  2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
PAU o assimilats 90,0 87,5 81,3 86,1
Titulats universitaris - 2,5 - 5,6
Cicles formatius - 2,5 - 2,7
PAU amb estudis universitaris iniciats - 2,5 15,6 5,6
CFGS amb estudis iniciats 10,0 5,0 3,1 -
Majors de 25 anys - - - -
Majors de 45 anys - - - -
Accés directe (més de 30 ECTS) - - - -

Distribució d'estudiants de nou accés per gènere

  2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
Home 57,5 63,0 37,5 52,8
Dona 42,5 38,0 62,5 47,2

Distribució d'estudiants de nou accés per edat

  2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
Fins a 18 anys 80,0 65,0 59,4 66,7
19 anys 5,0 15,0 21,9 22,2
20 anys - 5,0 3,1 5,6
Entre 21 i 25 anys 15,0 10,0 12,5 5,6
Entre 25 i 45 anys - 2,0 3,1 -
Més de 45 anys - - - -

Distribució d'estudiants de nou accés per procedència geogràfica

  2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
Barcelona 82,5 77,5 78,1 72,2
Girona 5,0 2,5 6,3 2,8
Lleida - - - 5,6
Tarragona 5,0 7,5 3,1 8,3
Resta d'Espanya 7,5 2,5 9,4 11,1
Resta del mon - 10,0 3,1 -

Professorat

Percentatge d'ects de docència impartida per doctores (amb idiomes)

Percentatge d’ECTS de docència impartida per professors doctors sobre el total d’hores de docència (incloses assignatures d’idioma).

2018-19 2017-18 2016-17
100 100 100

Percentatge d'ects de docència en fob impartida per professorat a temps complet

Percentatge d’ECTS de docència en assignatures de formació bàsica i obligatòria de professorat a temps complet.

2018-19 2017-18 2016-17
82,8 57,6 35,7

Relació estudiants per professor etc

Nombre d'estudiants a temps complet per professor equivalent a temps complet

2018-19 2017-18 2016-17
48,85% 42% 55%

Pràctiques externes i mobilitat

Percentatge d'estudiants en mobilitat

Percentatge d'estudiants en mobilitat/total d'estudiants.

2018-19 2017-18 2016-17
1,16% - -

Satisfacció dels estudiants amb la docència rebuda

Grau de satisfacció amb l'assignatura

Puntuació mitjana obtinguda per a la pregunta “Estic globalment satisfet/a amb l’assignatura”, en una escala de 0 a 10.

2018-19 2017-18 2016-17
7,3 7,5 7,42

Grau de satisfacció amb el /la professora/a

Puntuació mitjana obtinguda per a la pregunta "Estic globalment satisfet/a amb el/la professor/a", en una escala de 0 a 10.

2018-19 2017-18 2016-17
7,9 7,6 7,5

Resultats acadèmics

Taxa de rendiment

Percentatge de crèdits aprovats / crèdits matriculats.

2018-19 2017-18 2016-17
76,14 75,90 77,59

Taxa de rendiment per notes d'admissió, total estudiants BDBI

  2018-19 2017-18 2016-17
Entre 13,000 i 13,999 - 100,0 100,0
Entre 12,000 i 12,999 - 91,67 100,0
Entre 11,000 i 11,999 88,80 94,72 96,49
Entre 10,000 i 10,999 75,24 84,31 92,67
Entre 9,000 i 9,999 80,23 68,03 84,0
Entre 8,000 i 8,999 43,89 53,49 51,43
Entre 7,000 i 7,999 59,59 56,2 50,83
Entre 6,000 i 6,999 20 83,33 100,0
Entre 5,000 i 5,999 45,35 66,67 10,0
Accés directe - - -

Taxa de rendiment per notes d'admissió, estudiants de nou accés

  2018-19 2017-18 2016-17
Entre 13,000 i 13,999 - 100,0 100,0
Entre 12,000 i 12,999 100 88,89 100,0
Entre 11,000 i 11,999 94,74 89,39 96,49
Entre 10,000 i 10,999 94,21 91,46 92,67
Entre 9,000 i 9,999 95,26 61,3 84,0
Entre 8,000 i 8,999 70,53 32,82 51,43
Entre 7,000 i 7,999 57,32 54,7 50,83
Entre 6,000 i 6,999 31,58 75,0 100,0
Entre 5,000 i 5,999 - 66,67 10,0
Accés directe - - -

Taxa de rendiment per notes d'accés, estudiants de nou accés

  2018-19 2017-18 2016-17
Entre 9,000 i 9,999 100 55,0 100,0
Entre 8,000 i 8,999 83,22 77,99 96,55
Entre 7,000 i 7,999 92,26 85,83 84,52
Entre 6,000 i 6,999 79,53 47,68 62,67
Entre 5,000 i 5,999 31,58 69,17 10,0
Accés directe - - -

Taxa de rendiment en el primer curs

Percentatge de crèdits aprovats / crèdits matriculats en el primer curs.

2018-19 2017-18 2016-17
63,25 65,94 77,59

Taxa d'abandó en el primer curs

Percentatge d’estudiants de primer curs que abandona els estudis.

2018-19 2017-18 2016-17
32,50 28,57 19,44

Taxa d'abandó en el primer curs per règim de permanència

Percentatge d’estudiants de primer curs que abandona els estudis (règim de permanència).

2018-19 2017-18 2016-17
32,50 28,57 16,67

Taxa d'abandó

Percentatge d’estudiants que abandonen els estudis respecte a la cohort inicial.

Cohort 2018-19 Cohort 2017-18 Cohort 2016-17
42,50 27,78 19,44

Estudiants amb beca

Estudiants amb beca esci-upf

Estudiants amb beca / total d’estudiants matriculats.

2018-19 2017-18 2016-17
31,40 33,33 52,78

Estudiants amb beca general i de mobilitat i/o beca d'equitat

Estudiants amb beca / total d’estudiants matriculats.

2018-19 2017-18 2016-17
13,95 8,77 5,56