Programa de pràctiques
Grau en Bioinformàtica

El paper fonamental que té la informàtica en el desenvolupament tecnològic i en la innovació i la creixent demanda d’una formació àmplia i interdisciplinària exigeix professionals capaços de treballar en l’avantguarda de la tecnologia, la ciència i la biomedicina en entorns clínics, empresarials o acadèmics.

El BDBI inclou realitzar pràctiques obligatòries en empreses i institucions col·laboradores del camp acadèmic, biotecnològic, de salut clínica o en altres àrees de la bioinformàtica.

100%
Estudiants que van realitzar pràctiques optatives el 2020-2021
52
Places publicades el 2020-2021
22
Nombre de convenis curriculars 2020-2021
9,2
Nota mitjana de valoració tutors d'empresa als alumnes 2019-2020

Pràctiques obligatòries

Els estudiants han de fer pràctiques obligatòries en empreses o institucions públiques o privades que desenvolupen la seva activitat en àmbits relacionats amb la bioinformàtica. Aquestes pràctiques acadèmiques externes tindran una durada equivalent a 20 crèdits ECTS.

Els estudiants hauran de passar un 60% aproximadament del temps a l’empresa o institució. El percentatge restant es distribuirà entre tutories i la feina feta pel seu compte per tal d’elaborar una memòria conforme a l’estructura proposada a la guia docent de l’assignatura.

Visita la pàgina universitària d’ESCI-UPF

T’agradaria comptar amb talent ESCI-UPF?