Escribe y encuentra lo que buscas:

Accés i matrícula : Matrícula alumnes ESCI-UPF

Matrícula alumnes ESCI-UPF

Terminis per realitzar la matrícula

 • Matrícula ordinària de 1r (repetidors), 2n i 3r: del 22/07/2020 al 27/07/2020
 • Matrícula en periode extraordinari: del 21/09/2020 al 22/09/2020 

Observacions

 • Periode extraordinari: suposarà un recàrrec en l’import de la matrícula.
 • Si pots gaudir d’alguna bonificació sobre els preus públics oficials de matriculació has de presentar la documentació que ho acrediti (original o fotocòpia) abans del 31 de juliol o bé, com a màxim, a l’inici del curs acadèmic. En aquest darrer cas, el descompte s’aplicarà en el venciment del mes de febrer.
 • Hauràs d’escollir una de les tres formes de pagament possibles: 
  • 100 % de l’import total de la matrícula.
  • 50 % de l’import total de la matrícula en el moment de validar-la i el 50 % restant a primers de febrer.
  • De manera fraccionada: un venciment en el moment de formalitzar la matrícula del 28 % de l’import i el 72 % restant + 200 € de recàrrec dividits en 9 mensualitats.
  • De forma fraccionada: 3 pagaments del 33'3% de l'import de la matrícula cadascun, sent el primer el dia de la formalització de la matrícula, el segon de l'1 al 7 de desembre del 2020 i l'últim pagament del 22 al 29 de març de 2021 (sense recàrrec). (Mesura extraordinària 2020-2021 a causa de la situació per la COVID-19)

En el cas de triar pagament fraccionat (10 terminis) hi ha la possibilitat de domiciliar els terminis d’octubre a juny (9 terminis) emplenant l’Ordre SEPA (el primer termini s’haurà de liquidar amb abonaré). Els rebuts es carregaran el dia 15 de cada mes. Tota domiciliació retornada tindrà un recàrrec de 50 €. En cas de canvi de compte bancari s’haurà de tornar a emplenar l’Ordre SEPA i sol·licitar el canvi a Administració abans de finalitzar el mes anterior.

Important

 • Revisa les instruccions de matrícula que es publiquen a primers de juny.
 • Per poder-te matricular de les assignatures/grup optatives t’hauràs d’haver prematriculat.
 • Consulta la taula de taxes.

Beques i bonificacions

ESCI-UPF concedeix diverses beques sobre la base del rendiment acadèmic dels nostres estudiants i també segons les condicions econòmiques familiars dels sol·licitants. Per fer-ho s’ha creat una Comissió de Beques que valora aquests criteris i estableix la dotació i l’assignació.

Beques i bonificacions 

 

Terminis per realitzar la matrícula

 • Matrícula ordinària de 1r (repetidors), 2n i 3r: del 22/07/2020 al 27/07/2020
 • Matrícula ordinària de 4r: del 10/09/2020 al 15/09/2020
 • Matrícula en periode extraordinari: del 21/09/2020 al 22/09/2020 

Observacions

 • Periode extraordinari: suposarà un recàrrec en l’import de la matrícula.
 • Si pots gaudir d’alguna bonificació sobre els preus públics oficials de matriculació has de presentar la documentació que ho acrediti (original o fotocòpia) abans del 31 de juliol o bé, com a màxim, a l’inici del curs acadèmic. En aquest darrer cas, el descompte s’aplicarà en el venciment del mes de febrer.
 • Hauràs d’escollir una de les tres formes de pagament possibles: 
  • 100 % de l’import total de la matrícula.
  • 50 % de l’import total de la matrícula en el moment de validar-la i el 50 % restant a primers de febrer.
  • De manera fraccionada: un venciment en el moment de formalitzar la matrícula del 28 % de l’import i el 72 % restant + 200 € de recàrrec dividits en 9 mensualitats.
  • De forma fraccionada: 3 pagaments del 33'3% de l'import de la matrícula cadascun, sent el primer el dia de la formalització de la matrícula, el segon de l'1 al 7 de desembre del 2020 i l'últim pagament del 22 al 29 de març de 2021 (sense recàrrec). (Mesura extraordinària 2020-2021 a causa de la situació per la COVID-19)

En el cas de triar pagament fraccionat (10 terminis) hi ha la possibilitat de domiciliar els terminis d’octubre a juny (9 terminis) emplenant l’Ordre SEPA (el primer termini s’haurà de liquidar amb abonaré). Els rebuts es carregaran el dia 15 de cada mes. Tota domiciliació retornada tindrà un recàrrec de 50 €. En cas de canvi de compte bancari s’haurà de tornar a emplenar l’Ordre SEPA i sol·licitar el canvi a Administració abans de finalitzar el mes anterior.

Important

 • Revisa les instruccions de matrícula que es publiquen a primers de juny.
 • Per poder-te matricular de les assignatures/grup optatives t’hauràs d’haver prematriculat.
 • Consulta la taula de taxes.

Beques i bonificacions

ESCI-UPF concedeix diverses beques sobre la base del rendiment acadèmic dels nostres estudiants i també segons les condicions econòmiques familiars dels sol·licitants. Per fer-ho s’ha creat una Comissió de Beques que valora aquests criteris i estableix la dotació i l’assignació.

Beques i bonificacions