Matrícula alumnes ESCI-UPF

Grau en Bioinformàtica

Terminis per realitzar la matrícula

 • Matrícula ordinària de 1r (repetidors), 2n i 3r: del 21/07/2021 al 26/07/2021
 • Matrícula en periode extraordinari: del 15/09/2021 al 16/09/2021

Observacions

 • Periode extraordinari: suposarà un recàrrec en l’import de la matrícula.
 • Si pots gaudir d’alguna bonificació sobre els preus públics oficials de matriculació has de presentar la documentació que ho acrediti (original o fotocòpia) abans del 31 de juliol o bé, com a màxim, a l’inici del curs acadèmic. En aquest darrer cas, el descompte s’aplicarà en el venciment del mes de febrer.
 • Hauràs d’escollir una de les tres formes de pagament possibles:
  • 100 % de l’import de la matrícula (60 crèdits ECTS): 7.920 € en el període de matriculació.
  • 50 % de l’import de la matrícula (30 crèdits ECTS): 3.960 € en el període de matriculació; el 50 % restant, de l’1 al 10 de febrer de l’any següent.
  • Fraccionament de la matrícula en 10 terminis: 2.217,60 € en el període de matriculació i 9 pagaments mensuals de 655,82 € (aquesta modalitat de pagament inclou 200 € en concepte d’interessos).
  • Fraccionament de la matrícula en 3 terminis del 33,3 % cadascun: primer pagament en el període de matriculació, segon pagament entre l'1 i el 7 de desembre de 2021 i un últim pagament entre els dies 22 i 29 de març de 2022, sense recàrrecs (mesura extraordinària deguda a la situació actual provocada per la COVID-19).

En el cas de triar pagament fraccionat (10 terminis) hi ha la possibilitat de domiciliar els terminis de setembre a maig (9 terminis) emplenant l’Ordre SEPA (el primer termini s’haurà de liquidar amb abonaré). Els rebuts es carregaran el dia 15 de cada mes. Tota domiciliació retornada tindrà un recàrrec de 50 €. En cas de canvi de compte bancari s’haurà de tornar a emplenar l’Ordre SEPA i sol·licitar el canvi a Administració abans de finalitzar el mes anterior.

Important

Beques i bonificacions

ESCI-UPF concedeix diverses beques sobre la base del rendiment acadèmic dels nostres estudiants i també segons les condicions econòmiques familiars dels sol·licitants. Per fer-ho s’ha creat una Comissió de Beques que valora aquests criteris i estableix la dotació i l’assignació.

Beques i bonificacions

Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Terminis per realitzar la matrícula

 • Matrícula ordinària de 1r (repetidors), 2n i 3r: del 21/07/2021 al 26/07/2021
 • Matrícula ordinària de 4rt: del 7/09/2021 al 10/09/2021
 • Matrícula en periode extraordinari: del 15/09/2021 al 16/09/2021

Observacions

 • Periode extraordinari: suposarà un recàrrec en l’import de la matrícula.
 • Si pots gaudir d’alguna bonificació sobre els preus públics oficials de matriculació has de presentar la documentació que ho acrediti (original o fotocòpia) abans del 31 de juliol o bé, com a màxim, a l’inici del curs acadèmic. En aquest darrer cas, el descompte s’aplicarà en el venciment del mes de febrer.
 • Hauràs d’escollir una de les tres formes de pagament possibles:
  • 100 % de l’import de la matrícula (60 crèdits ECTS): 7.380 € en el període de matriculació.
  • 50 % de l’import de la matrícula (30 crèdits ECTS): 3.690 € en el període de matriculació; el 50 % restant, de l’1 al 10 de febrer de l’any següent.
  • Fraccionament de la matrícula en 10 terminis: 2.066,40 € en el període de matriculació i 9 pagaments mensuals de 612,63 € (aquesta modalitat de pagament inclou 200 € en concepte d’interessos).
  • Fraccionament de la matrícula en 3 terminis del 33,3 % cadascun: primer pagament en el període de matriculació, segon pagament entre l'1 i el 7 de desembre de 2021 i un últim pagament entre els dies 22 i 29 de març de 2022, sense recàrrecs (mesura extraordinària deguda a la situació actual provocada per la COVID-19).

En el cas de triar pagament fraccionat (10 terminis) hi ha la possibilitat de domiciliar els terminis de setembre a maig (9 terminis) emplenant l’Ordre SEPA (el primer termini s’haurà de liquidar amb abonaré). Els rebuts es carregaran el dia 15 de cada mes. Tota domiciliació retornada tindrà un recàrrec de 50 €. En cas de canvi de compte bancari s’haurà de tornar a emplenar l’Ordre SEPA i sol·licitar el canvi a Administració abans de finalitzar el mes anterior.

Important

Beques i bonificacions

ESCI-UPF concedeix diverses beques sobre la base del rendiment acadèmic dels nostres estudiants i també segons les condicions econòmiques familiars dels sol·licitants. Per fer-ho s’ha creat una Comissió de Beques que valora aquests criteris i estableix la dotació i l’assignació.

Beques i bonificacions