Escribe y encuentra lo que buscas:

Accés i matrícula : Matrícula alumnes ESCI-UPF

Matrícula alumnes ESCI-UPF

Terminis per realitzar la matrícula

 • Matrícula ordinària de 1r (repetidors) i 2n: del 23/07/2019 al 26/07/2019
 • Matrícula ordinària de 3r: del 7/09/2019 al 12/09/2019
 • Matrícula en periode extraordinari: del 17/09/2019 al 18/09/2019 

Observacions

 • Periode extraordinari: suposarà un recàrrec en l’import de la matrícula.
 • Si pots gaudir d’alguna bonificació sobre els preus públics oficials de matriculació has de presentar la documentació que ho acrediti (original o fotocòpia) abans del 31 de juliol o bé, com a màxim, a l’inici del curs acadèmic. En aquest darrer cas, el descompte s’aplicarà en el venciment del mes de febrer.
 • Hauràs d’escollir una de les tres formes de pagament possibles: 
  • 100 % de l’import total de la matrícula.
  • 50 % de l’import total de la matrícula en el moment de validar-la i el 50 % restant a primers de febrer.
  • Fraccionament: primera quota (28 % de la matrícula) + 9 mensualitats (72 % + 200 euros).

En el cas de triar pagament fraccionat (10 terminis) hi ha la possibilitat de domiciliar els terminis d’octubre a juny (9 terminis) emplenant l’Ordre SEPA (el primer termini s’haurà de liquidar amb abonaré). Els rebuts es carregaran el dia 15 de cada mes. Tota domiciliació retornada tindrà un recàrrec de 50 €. En cas de canvi de compte bancari s’haurà de tornar a emplenar l’Ordre SEPA i sol·licitar el canvi a Administració abans de finalitzar el mes anterior.

Important

 • Revisa les instruccions de matrícula que es publiquen a primers de juny.
 • Per poder-te matricular de les assignatures/grup optatives t’hauràs d’haver prematriculat.
 • Consulta la taula de taxes.

Beques i bonificacions

ESCI-UPF concedeix diverses beques sobre la base del rendiment acadèmic dels nostres DOERS i també segons les condicions econòmiques familiars dels sol·licitants. Per fer-ho s’ha creat una Comissió de Beques que valora aquests criteris i estableix la dotació i l’assignació.

Beques i bonificacions 

 

Terminis per realitzar la matrícula

 • Matrícula ordinària de 1r (repetidors) i 2n: del 23/07/2019 al 26/07/2019
 • Matrícula ordinària de 3r i 4rt: del 7/09/2019 al 12/09/2019
 • Matrícula en periode extraordinari: del 17/09/2019 al 18/09/2019 

Observacions

 • Periode extraordinari: suposarà un recàrrec en l’import de la matrícula.
 • Si pots gaudir d’alguna bonificació sobre els preus públics oficials de matriculació has de presentar la documentació que ho acrediti (original o fotocòpia) abans del 31 de juliol o bé, com a màxim, a l’inici del curs acadèmic. En aquest darrer cas, el descompte s’aplicarà en el venciment del mes de febrer.
 • Hauràs d’escollir una de les tres formes de pagament possibles: 
  • 100 % de l’import total de la matrícula.
  • 50 % de l’import total de la matrícula en el moment de validar-la i el 50 % restant a primers de febrer.
  • Fraccionament: primera quota (28 % de la matrícula) + 9 mensualitats (72 % + 200 euros).

En el cas de triar pagament fraccionat (10 terminis) hi ha la possibilitat de domiciliar els terminis d’octubre a juny (9 terminis) emplenant l’Ordre SEPA (el primer termini s’haurà de liquidar amb abonaré). Els rebuts es carregaran el dia 15 de cada mes. Tota domiciliació retornada tindrà un recàrrec de 50 €. En cas de canvi de compte bancari s’haurà de tornar a emplenar l’Ordre SEPA i sol·licitar el canvi a Administració abans de finalitzar el mes anterior.

Important

 • Revisa les instruccions de matrícula que es publiquen a primers de juny.
 • Per poder-te matricular de les assignatures/grup optatives t’hauràs d’haver prematriculat.
 • Consulta la taula de taxes.

Beques i bonificacions

ESCI-UPF concedeix diverses beques sobre la base del rendiment acadèmic dels nostres DOERS i també segons les condicions econòmiques familiars dels sol·licitants. Per fer-ho s’ha creat una Comissió de Beques que valora aquests criteris i estableix la dotació i l’assignació.

Beques i bonificacions