Escribe y encuentra lo que buscas:

Ponte al día

Convocatòria per a la selecció d’una plaça de professor/a permanent a ESCI-UPF

S’obre una convocatòria per a la provisió d‘una plaça de professor permanent a ESCI-UPF, molt preferentment de les àrees d’Empresa Internacional i/o Màrqueting i Investigació de mercats.

Funcions a desenvolupar

  • Docència als programes formatius de l’ESCI-UPF

  • Funcions de coordinació i organització acadèmica dels programes formatius de l’ESCI-UPF

  • Activitats de recerca

Requisits bàsics

  • Doctorat en l’àrea corresponent
  • Capacitat d’impartir docència en anglès

Aspectes a valorar molt especialment

  • Experiència docent

  • Experiència de gestió i coordinació docent

  • Experiència en activitats de recerca (publicacions, projectes, etc.)

  • Acreditació AQU/ANECA

Procediment

Els interessats han de fer arribar el seu cv (amb indicació d’almenys dues persones –nom i dades de contacte- que puguin facilitar una carta de recomanació), acreditacions i còpies dels treballs rellevants abans del 15 de maig de 2017 a esci@esci.upf.edu o per correu postal a:

ESCI-UPF
Passeig Pujades 1
08003 Barcelona

A l'atenció de: Direcció d'ESCI-UPF

Els candidats preseleccionats seran convidats a la seu de l’ESCI-UPF per mantenir entrevistes i presentar el seu treball acadèmic.